Temizlik ve Bakım


Cihazda temizlik veya bakım yapmadan önce besleme kablosu sökülmelidir. Hiçbir şekilde ürün dış yüzeylerinesu akıtılarak veya su dolu bir kabın içine yatırılarak temizlik yapılmamalıdır.
Hiçbir zaman aşındırıcı sert malzemeler veya kimyasallar

kullanarak temizlik yapmayınız. Bu malzemeler cihazınıza zarar verebilir.
Temizlik teli, zımpara veya benzeri aşındırıcı malzemeler ile yüzeyler silinmemelidir.
Kesici veya delici aletler ile temizlik yapılmamalıdır.
Eğer buzlanma varsa, bunlar asla kesici veya delici malzemelerle yerinden sökülmeye çalışılmamalıdır. Bu durumda, buz üzerine ılık su akıtılmalıdır.

Cihazın içindeki suyu boşalttıktan sonra içini kuru ve temiz bir bezle silmelisiniz.

 

Eritme İşlemi


Soğutucunun ayarlandığı değere bağlı olarak, yan duvarlarında karlanmalar oluşabilir.
Soğutucunun sıcaklığı 0C’nin üzerinde ise bu karlanmalar her çalışma sonunda kendiliğinden eriyecektir.
Ancak ayarlanan değer 0 C’nin altında ise bunlar zamanla buzlanmaya dönüşecektir.
Ürünün verimliliğinde azalma oluşur. Bu nedenle düzenli aralıklarla eritilmelidir.

Eritme işlemi için aşağıdaki adımları uygulayın:


Cihazın içindekileri çıkarın. Eğer mümkünse başka bir buzdolabına koyun.
Böylece ısınmamasını sağlayın. Cihazın çalışmasını açma/kapama anahtarından durdurun.
Kapağı tam açık duruma getirin. Eğer aşırı buzlanma var ise, buzlanan yüzeylere ılık su akıtın.
Buzların çözülmesini bekleyin. Eriyen buz suyunu cihazdan boşaltın ve dökün.
Eriyen buz suyunu asla içme suyu olarak kullanmayın.
İçecekleri soğutmak için bu buzları kullanmayın.
Cihazın içindeki suyu boşalttıktan sonra içini kuru ve temiz bir bezle silmelisiniz.


 

Güneş Paneli ile Çalıştırma


Öncelikle araç buzdolabını bir Akü üzerinden çalıştırmalısınız. Güneş panelinin (+) Artı ucunu (Kırmızı Kablo) Artı uca, (-) Eksi ucunu da (Siyah Kablo) Eksi uca gelecek şekilde Akü’ye bağlamalısınız. Akü’nün uçlarına güneş panelini aynı şekilde bağlamalısınız. Akım değerini düşük tutmak için mümkün olduğunca 24V DC Güneş paneli seçmekte fayda vardır. Araç buzdolabı ile Akü arasına muhakkak 15Amper sigorta takmalısınız. Bu genel emniyet açısından gereklidir. Herhangi bir kısa devre durumunda, sigorta ile devre korunmalıdır. Üretmekte olduğumuz ürünlerin modellerine göre ve çalışma sıcaklık aralığına göre (Soğutucu olarak veya Dondurucu olarak çalıştırılmasına göre) hangi güçte güneş paneli ve Akü kullanmanız gerektiği aşağıdaki tabloda verilmiştir. Güneş panellerinin 24V DC seçilmesinde fayda vardır.

Araç Buzdolabının az elektrik tüketmesi için nelere dikkat etmek gerekir?

Cihazınızı iyi havalanabilen ve doğrudan güneş ışığından korunmuş bir yere yerleştiriniz. Güneş ışığı cihazınızı ısıtabilir. Bu da daha uzun süre devrede kalmasına sebep olabilir. Yeni pişmiş veya ısıtılmış sıcak yiyeceklerin soğumasını bekledikten sonra cihazın içine yerleştirin. Cihazın kapısını gereksiz yere açıp kapatmayın. Cihazın kapısını gereksiz yere uzun süre açık tutmayın. Cihazın yüzeyinde buz tabakası oluştuğunda, oluşan buzu eritip, cihazı temizledikten sonra tekrar çalıştırın. Mümkünse içinden çıkardığınız gıdaları bu işlem süresi boyunca başka bir soğutucu içine koyup ısınmasını engelleyin. Gereksiz yere aşırı soğuk değerlere cihazınızı ayarlamayın. Aşırı fazla soğukluk değerlerine ulaşmak ürünün gereksiz enerji tüketmesine sebep olacaktır.

Kablo Kesit ve Uzunluk Seçim Tablosu

Cihazınız doğru akım ile çalıştığından, hat üzerindeki direnç kayıpları çok önemlidir. Bu nedenle bağlantı kablonuzu mümkün olan en kısa mesafeden geçirmelisiniz. Hat üzerinde ilave ek bağlantılar olmamalıdır. Cihaz bağlantısı mümkün olduğunca hiç sökülüp takılmamalıdır. Kullanılacak mesafeye göre kablo kesitleri aşağıda verilmiştir.

Araç Buzdolabı Enerji Tasarruf Önerileri


Cihazınızı iyi havalanabilen ve doğrudan güneş ışığından korunmuş gölge bir yere yerleştiriniz. Güneş ışığı cihazınızı ısıtabilir. Bu da daha uzun süre devrede kalmasına sebep olabilir. Yeni pişmiş veya ısıtılmış sıcak yiyeceklerin soğumasını bekledikten sonra cihazın içine yerleştirin. Cihazın kapısını gereksiz yere açıp kapatmayın. Cihazın kapısını gereksiz yere uzun süre açık tutmayın. Cihazın yüzeyinde buz tabakası oluşursa, oluşan buzu eritip, cihazı temizledikten sonra tekrar çalıştırın. Mümkünse içinden çıkardığınız gıdaları bu işlem süresi boyunca başka bir soğutucu içine koyup ısınmasını engelleyin. Gereksiz yere aşırı soğuk değerlere cihazınızı ayarlamayın. Aşırı fazla soğukluk değerlerine ulaşmak ürünün gereksiz Enerji tüketmesine sebep olacaktır.